Producte

Les màquines d’impulsos SIGMA estan basades en el màxim detall tècnic, fiabilitat i durabilitat.

Tots els xassís son soldats i sobredimensionats per garantir l’estabilitat de la màquina en el transport, manipulació i les més altes exigències de treball continu.

<i class="fas fa-check"></i> DETALL TÈCNIC

DETALL TÈCNIC

<i class="fas fa-check"></i>  FIABILITAT

FIABILITAT

<i class="fas fa-check"></i> VERSATILITAT

VERSATILITAT

La pintura multi capa amb base poliepòxid i dos capes de pintura amb tractament superficial de vernís, ens ofereix una resistència superior a les ratllades, a més d’una protecció extra a la corrosió.

Els components elèctrics, mecànics i pneumàtics, són de primeres marques.

Totes les màquines disposen de pantalla tàctil, amb programes editables i controls de temperatura o potència i refredament durant tot el procés de soldadura.

Estem en constant control de qualitat de tots els components i la seva producció. Es realitza un check-list previ a l’entrega de tots els equips, amb més de 40 punts de control.

El treball conjunt amb els nostres col.laboradors i ells, amb els clients finals, ens permet créixer tècnicament màquina a màquina i acabar aportant al mercat el producte més versàtil i adaptable a la producció.

Les SIGMA són testades amb les mateixes mostres que els clients ens aporten i realitzem el FAT (Factory Acceptance Test) conjuntament, ja sigui físicament a les nostres instal·lacions o bé telemàticament.

Totes les SIGMA es realitzen sota la normativa CE en seguretat i respecte mediambiental.